Arbo BAS .nl - Terug naar Home

OPLEIDING EN TRAINING CATEGORIE:

Verplaatsen van lasten

• Veilig aanslaan, hijsen en takelen van lasten
• Veilig werken met de Heftruck


Veilig aanslaan, hijsen en takelen van lasten

Inleiding
Veel ongevallen bij het hijsen en takelen worden veroorzaakt door het verkeerd aanslaan van een last, het gebruik van niet geschikt hijsgereedschap, onwetendheid en miscommunicatie. In het kader van de Arbowetgeving is gesteld dat de bedieners van hal-, bovenloop-, en autolaadkranen en werknemers die assisteren bij een hijskraan op een (bouw)locatie voldoende instructie en training hebben gehad met betrekking tot het veilig werken met hijsmiddelen in theorie en praktijk. Daarom stellen opdracht- en werkgevers eisen aan het bedienen van hijswerktuigen en het aanslaan van hijslasten.

Doelgroep
De training is bestemd voor medewerkers die hal- en bovenloopkranen in werkplaatsen en fabrieken bedienen, assisteren bij een hijskraan op locatie of autolaadkranen bedienen en nog geen specifieke training over de veiligheidsaspecten hebben gevolgd.

Doelstelling
Na afloop van de training is de deelnemer op de hoogte van de gevaren van hijswerk, kent verschillende hijsmiddelen en hijsgereedschappen en kan en risico’s beperken. In het praktische gedeelte worden vaardigheden bijgebracht om visueel te inspecteren, geschiktheid van hijsgereedschappen te bepalen, hijslasten veilig aan te slaan en te verplaatsen en op de goede manier te communiceren met de bediener/machinist. In de dagelijkse werksituatie verkleint hierdoor de kans op hijsongevallen.

Methode
De training is interactief: door korte presentaties en discussie worden de onderwerpen besproken. Praktijkopdrachten met hijswerk worden individueel uitgevoerd en door de trainer op vaardigheid beoordeeld. Na het afleggen van een theorietoets en een beoordeling ontvangen de deelnemers, bij goed gevolg, een certificaat van deelname.

Tijdsduur
De training wordt in één dag gegeven en bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur. De uitvoering wordt in overleg vastgesteld en zijn afhankelijk van uw wensen en de doelgroep.

Inhoud
THEORIE: Wet- en regelgeving, risicofactoren, voorschriften, inspectie en keuring, certificaten en onderhoud, afkeurcriteria, hijswerktuigen, hijsgereedschap, hijsvoorbereiding en hijsgebied, wijze van aanslaan, aanslag- en werkbelastingsfactoren, lastbegeleiding, positionering, communicatie, hand- en arm seinen, PBM.

PRAKTIJK: Inspectie van hijsmaterieel en -gereedschap, risicobepaling, organisatie en afzetting, gebruik PBM. OEFENINGEN: communicatie, bediening, aanslagmethoden, aanslaan, verplaatsen en afhoeken van diverse lasten, gebruik hand- en armseinen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.


Veilig werken met de Heftruck

Inleiding
De gevolgen van ongevallen met heftrucks zijn vaak zeer ernstig. Onvoldoende bedieningsinstructie en onveilig gedrag van de bestuurder is een belangrijke oorzaak. In het kader van de Arbowetgeving is het belangrijk dat de werkgever zorgt voor een bedieningsinstructie, zodat de betrokken werknemer de heftruck veilig kan bedienen. Een bestuurder die de gevaren en de werking kent, vertoont vaak in de werksituatie veilig gedrag en houden rekening met de omgeving en (weers-) omstandigheden.

Doelgroep
De training is bestemd voor medewerkers die moeten werken met een heftruck in diverse, zowel binnen- als buiten-, werksituaties en nog geen specifieke training over de veiligheidsaspecten hebben gevolgd.

Doelstelling
Na afloop van de training is de deelnemer zich bewust van de gevaren van heftrucks en welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. De deelnemer is in staat om verantwoord een heftruck te bedienen en kan de voorschriften in de praktijk naleven. In de dagelijkse werksituatie verkleint hierdoor de kans op een ongeval.

Methode
De training is interactief: door korte presentaties en discussie worden de onderwerpen besproken. De aspecten van veilig werken worden bij en in de heftruck behandeld en geoefend. Praktijkopdrachten worden, in parcours, individueel uitgevoerd en door de trainer op vaardigheid beoordeeld. Na het afleggen van een theorietoets en een beoordeling ontvangen de deelnemers, bij goed gevolg, een certificaat van deelname.

Tijdsduur
De training wordt in één dag gegeven en bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur. De uitvoering wordt in overleg vastgesteld en zijn afhankelijk van uw wensen en de doelgroep.

Inhoud
THEORIE: Wet- en regelgeving, eigenschappen van een heftruck, risicofactoren, voorschriften, veiligheidsvoorzieningen, inspectie, keuring en onderhoud, opschriften, verantwoordelijkheden van de chauffeur, stabiliteit en belasting, veilige bediening en gebruik, gebruik van de juiste last dragers, PBM.

PRAKTIJK: Voertuig inspectie voor gebruik, risicobepaling, organisatie en afzetting, PBM. OEFENINGEN OP PARCOURS: veilig rijden, verplaatsen en heffen, bediening van de heftruck, oppakken en neerzetten van de last, remmen en optrekken, draaien en bochten, snelheid aanpassen, bedrijfssituatie en voorschriften, de heftruck parkeren en afsluiten, handelen in noodsituaties.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.


made by Gers.nl