Arbo BAS .nl - Terug naar Home

OPLEIDING EN TRAINING CATEGORIE:

VCA-opleidingen

• Basisveiligheid VCA
• VCA VOL leidinggevenden


Basisveiligheid VCA

Inleiding
De basis voor veilig werken op de werkvloer begint tegenwoordig voor veel organisaties en bedrijven met de cursus basisveiligheid VCA. Tijdens de cursus leren de deelnemers de gevaren en beheersmaatregelen kennen met betrekking tot diverse werkzaamheden. Door middel van besprekingen van praktijksituaties en voorbeelden worden de deelnemers veiligheidsbewust gemaakt en voorbereid op het schriftelijk examen om het vereiste VCA diploma te kunnen halen. De cursus en het cursusboek zijn geheel volgens de eindtermen (CCvD-VCA van het SSVV) opgesteld.

Doelgroep
De cursus is als basis VGM-opleiding bestemd voor alle uitvoerende medewerkers.

Methode
De cursus is interactief: door korte presentaties en discussie worden de onderwerpen besproken. De aspecten van veilig en gezond werken worden klassikaal behandeld en geoefend. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat wordt afgenomen door een erkend exameninstituut. Het diploma is erkend in het kader van VCA- certificering.

Tijdsduur
De cursus wordt standaard in twee dagen gegeven en bestaat uit 4 dagdelen van 3 uur. De uitvoering en duur van de cursus wordt in overleg vastgesteld en zijn afhankelijk van uw wensen en de doelgroep.

Inhoud
THEORIE: Veiligheidswetgeving, risico’s en preventie, gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar, elektriciteit, besloten ruimten, werkvergunningen, struikelen en uitglijden, gereedschappen en machines, hijsen en tillen, werken op hoogte en valgevaar en Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.


VCA VOL leidinggevenden

Inleiding
Veilig werken op de werkvloer valt of staat met het voorbeeldgedrag van de (operationele) leiding en de naleving van het veiligheidsbeleid binnen een bedrijf. In de VCA VOL cursus wordt de deelnemers geleerd hoe veiligheid en gezondheid in de bedrijfsstructuur terugkomt, binnen het dagelijks handelen past en aan werknemers overgedragen kan worden. Tijdens de cursus leren de deelnemers de gevaren en beheersmaatregelen kennen met betrekking tot diverse werkzaamheden. Door middel van besprekingen van praktijksituaties en voorbeelden worden de deelnemers bewust gemaakt van hun leidinggevende rol binnen de organisatie, het uitdragen van het interne VGM beleid en voorbereid op het schriftelijk examen om het vereiste VCA VOL diploma te kunnen halen. De cursus en het cursusboek zijn geheel volgens de eindtermen (CCvD-VCA van het SSVV) opgesteld.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor operationeel leidinggevenden die volgens VCA opgeleid dienen te zijn.

Methode
De training is interactief: door korte presentaties en discussie worden de onderwerpen besproken. De aspecten van veilig en gezond werken worden klassikaal behandeld en geoefend. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat wordt afgenomen door een erkend exameninstituut. Het diploma is erkend in het kader van VCA- certificering.

Tijdsduur
De training wordt standaard in twee dagen gegeven en bestaat uit 4 dagdelen van 3 uur. De uitvoering en duur van de cursus wordt in overleg vastgesteld en zijn afhankelijk van uw wensen en de doelgroep.

Inhoud
THEORIE: De Arbo-wet, ongevallentheorie, leiding geven en veiligheid, bevorderen van veilig werken, veiligheidsprocedures, veiligheidsinformatie en werkvergunningen, Taak-risico-analyse, bedrijfsnoodplan, gevarenbronnen, besloten ruimten, ergonomie, gereedschap en machines, hijsen en tillen, werken op hoogte, Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.made by Gers.nl