Arbo BAS .nl - Terug naar Home

BAS OPLEIDING EN ADVIES: ZICHT OP VEILIG WERKEN

Arbo-wet: meer eigen verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers
Bedrijven en medewerkers krijgen meer gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden tijdens het werk. De overheid stelt de doelvoorschriften vast: dat is het niveau van bescherming dat bedrijven moeten bieden aan de werknemers en derden, zodat zij veilig kunnen werken en gezond blijven.

Risico, Inventarisatie, Samenwerking en overleg
Na het uitvoeren van een RI&E is het aan de werkgevers en werknemers om te bepalen op welke manier zij invulling geven aan de doelvoorschriften en dit te vertalen naar het Arbobeleid van het bedrijf.

Plichten van de werknemer
Het spreekt voor zich dat in de dagelijkse werkpraktijk het vastgestelde Arbobeleid met de daar uit voortkomende voorschriften en maatregelen worden toegepast en nageleefd. Veilig handelen en veilig gedrag van de werknemers is hierbij van doorslaggevend belang!

Veilig denken en veilig doen
Om de veiligheid in uw organisatie te optimaliseren, kijken wij verder dan regelgeving alleen. Want hoe zorg je ervoor dat beleid ook echt wordt uitgevoerd? Niet alleen oog hebben voor de regels, maar ook voor de betrokkenheid van medewerkers en de vanzelfsprekende voorbeeldfunctie van de leidinggevenden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.


made by Gers.nl